Özel hayatın gizliliği ve mahremiyet, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi” (108 sayılı Sözleşme)başta olmak üzere çok sayıda uluslararası sözleşme ve 1982 Anayasası tarafından koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir.

ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ABM Makine)olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi,firmamızın faaliyet alanlarıyla sınırlı olarak, 24/3/2016 tarih ve6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) hükümleri çerçevesinde işlemekteyiz. Firma olarak gizliliğinize saygı duyuyor, kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz.

 

1. Amaç

Bu politikanı amacı; kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin temini ile İnternet sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

2. Veri İşleme Özneleri

Çalışan adayı, çalışan, hissedar, iş ortağı, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi, danışmanlık hizmeti alınan üçüncü şahıslar ile diğer üçüncü şahıslara ait kişisel veriler bu Politika kapsamındadır.

 

3. Veri İşleme Şartları

Firmamız tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (fiziksel veya elektronik ortam) toplanan kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rıza hukuki sebebine dayanarak veya KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

 

4. Veri işleme amaçları

Firmamızın faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddesi şartları çerçevesinde işlediği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın öngördüğü süre kadar saklanmaktadır.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temin Edilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

 

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimizde işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, hissedarlar, tedarikçiler,ilgili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışında; bulut hizmet sağlayıcısı ve iş ortaklarıile paylaşılmaktadır.

 1. Firmamızda işlenen kişisel veriler, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri çerçevesinde silinme, yok edilme veya anonim hâle getirilme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

7. Gizlilik ve Veri Güvenliği:

Firmamızda işlenen kişisel veriler, gizlilik ilkesine riayet edilerek saklanmaktadır. Söz konusu verilere, ancak yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilmektedir.

Firmamız, veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

8.Çerezler

Firmamız tarafından, İnternet sitemizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için çerezler kullanıyoruz.Eğer çerezlerin kullanılmasına onay vermiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklik kullanıcı deneyimlerinizi etkileyecektir. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme hakkı,her zaman saklıdır.

 

8.1. Çerez Nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz İnternet sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçası olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanır. Çerez, İnternet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerin hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlar ve siteyi daha kullanışlı hale getirir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org vewww.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

8.2. Çerez Türleri

İnternet siteleri tarafında kullanılan çerezler iki çeşittir. Birincisi; kalıcı çerez,diğeri ise geçici çerezdir. Geçici çerezler, İnternet sitesine giriş yapıldığında etkin olur ve İnternet sitesinden ayrıldığınızda işlevi sona erer. Kalıcı çerezler ise; İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde etkin olur, silinince veya süresi dolunca işlevi sona erer.

Zorunlu Çerezler; kullanıcıların İnternet sitesinde gezinti yapabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan İnternet sitesinin bazı bölümleri kullanılamaz.

Performans çerezleri; kullanıcıların İnternet sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplayan çerezlerdir. Örneğin en çok ziyaret edilen sayfaların tespiti bu çerezler vasıtasıyla olur.

İşlevsellik çerezleri; işlevsellik çerezleri, kullanıcı alışkanlarıyla ilgili veri toplarlar. Ancak bu veriler anonim bir şekilde tutulur. Eğer kişiyi belirli hale getiren veriler toplanıyorsa (kullanıcı adı, şifre, profil vb.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olmak zorundadır.

Hedefleme/Reklam çerezleri; kullanıcıların eğilimlerini tespit eden çerez türüdür. Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam sunmak için kullanılırlar. İnternet sitesinin izniyle reklam ağları tarafından yüklenir.

8.3. Çerezleri Neden Kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza/mobil cihazınıza yüklenen çerezler; İnternet sitemizin nasıl kullanıldığını analiz etmek, İnternet sitemizde nelerin çalışıp çalışmadığını görmek, sistemi optimize edip geliştirmek ve istatistik çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizde zorunlu çerezler, performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

googleads.g.doubleclick.net (Reklamların aldığı tıklama ölçümü için)

static.doubleclick.net  (Reklamların aldığı tıklama ölçümü için)

www.google-analytics.com  (Ziyaretçi istatistiği takibi için)

adservice.google.com  (Reklam yönetimi için)

apis.google.com  (Google hizmetleri entegrasyonu için)

id.google.com  (Ziyaretçi tanımı oluşturmak için)

www.google.com   (Google yönlendirmeleri için)

encrypted-vtbn0.gstatic.com  (Reklam içeriği görüntüleme için)

fonts.gstatic.com  (Google ailesi yazı tipleri için)

www.gstatic.com  (Google grafik verisi oluşturmak için)

www.youtube.com  (Youtube entegrasyonu için)

 

8.4. Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Firmamız kullandığı çerezlerde, üçüncü kişilere ait kişisel verileri işlememektedir.Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu sırasında izin verilmektedir. Kullandığımız bütün İnternet tarayıcılarında çerezler bulunmaktadır. Ancak, bunların devre dışı bırakılması veya silinmesi mümkündür. Tarayıcıların ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki linkler, size bu konuda yardımcı olacaktır.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

https://www.opera.com/tr/privacy/cookies

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

9. Sosyal Medya

ABM Makine ile ilgili haberler ve ticari faaliyetlereerişimiçin, İnternet sitemizde sosyal ağlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Yönlendirme yapılan sosyal ağlarda kişisel verilerin korunması hususunda, ilgili şirketin gizlilik ve çerez politikasını incelemenizi tavsiye ederiz. Bu konuda detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.

 

https://tr-tr.facebook.com/about/basics/privacy-principles

https://twitter.com/en/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=tr

https://support.google.com/youtube/topic/2803240?visit_id=637470861759826466-2802884483&rd=1

10.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri,

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak taleplerinizi, “KVK Başvuru Formu” nu doldurarak, Ekrem Demirtaş Caddesi  No:56 Tekeli – Menderes/ İZMİR adresine veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle info@abmmakine.com adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

10. Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

Bu Politika, şirket karar organının onayından sonra yürürlüğe girer ve ihtiyaç halinde güncellenir. Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, aynı şekilde işlem yapılır.

Bir Cevap Yazın